Monday, March 27, 2023

Category: ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
ตลาดแฟชั่น E-Commerce ในสหรัฐฯ – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
โอกาสสินค้าของใช้ในบ้านและของใช้สำหรับการเดินทางไทยในสหรัฐฯ – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
ปี 2022 สหรัฐฯนำเข้ามะม่วงสดมากกว่าห้าแสนตัน ( สคต. ลอสแอนเจลิส ฉบับวันที่ 27-31 มีนาคม 2566 ) – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
ธนาคารสหรัฐฯ ล้ม จะส่งผลอย่างไรกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
ข่าวประจำสัปดาห์ (13-17มี.ค.2566) อัตราค่าขนส่งระหว่างประเทศลดลง – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
ข่าวประจำสัปดาห์ (6-10มี.ค.2566) ภาชนะบรรจุอาหารย่อยสลายได้กำลังเป็นที่ต้องการในสหรัฐฯ – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
ข่าวประจำสัปดาห์ (13-17ก.พ.2566)2ข่าว-1.บริการซ่อมบำรุงยานยนต์ในสหรัฐฯ กำลังมาแรง+2.ระดับอุปสงค์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ผลักราคาเหล็กกล้าปรับขึ้นต่อเนื่อง – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
ตลาดนมจากพืชในสหรัฐอเมริกา – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
สหรัฐฯ เปิดโรงงานถุงมือยางไนไตร์ล ในประเทศเพิ่มขึ้น – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
Center for Biological Diversity เรียกร้องให้มีข้อบังคับระบุสายพันธุ์ปลาสวยงามนำเข้า ( สคต. ลอสแอนเจลิส ฉบับวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 ) – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
ตลาดผลไม้มาแรงในสหรัฐฯ หลังชาวอเมริกันหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
รายงานภาวะสินค้าข้าวในตลาดสหรัฐอเมริกา – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
การต่อสู้เพื่อยกระดับเพดานหนี้สหรัฐฯในปี 2023 ( สคต.ลอสแอนเจลิส ฉบับวันที่ 6-10 มีนาคม 2566 ) – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
สถานการณ์และแนวโน้มการค้าโลกในปี 2566 – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
อาหารอินทรีย์ที่เป็นที่นิยมบริโภคของคนอเมริกัน ( สคต. ลอสแอนเจลิส ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 ) – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
ธุรกิจให้บริการอาหารสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องปีนี้ – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
กลยุทธ์มัดใจผู้ซื้อเครื่องประดับในตลาดสหรัฐฯ – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
ข่าวประจำสัปดาห์ (20-24ก.พ.2566) เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเงินเฟ้อบรรเทาและคลายกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
ข่าวประจำสัปดาห์ (27ก.พ.-3มี.ค.2566) รัฐบาลไบเดนเสนอกฎวัสดุก่อสร้างให้ใช้วัสดุจากภายในประเทศมากขึ้น – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่

ข่าวต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกา
Sam Club ตั้งเป้าเปิดสาขาอีก 30 แห่งภายใน 5 ปี – ข่าวต่างประเทศ

Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Category :Thai Foreign News – ข่าวต่างประเทศ Tags : #ข่าวต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา อ่านข่าวต่างประเทศได้ที่นี่